Carregant...
 

Decret 65/2021, del 24 de febrer del 2021


Decret 65/2021, del 24-2-2021 de modificació del Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017.

Exposició de motius

La renovació i la millora del parc automobilístic són dos de les mesures més eficients per aconseguir un estalvi energètic amb efectes positius en matèria ambiental i de seguretat viària.

Aquesta premissa ha estat present des de l’any 2014, any en el qual el Govern va aprovar el primer Reglament d’ajuts per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic. L’any 2015 es va aprovar el segon reglament.

La Llei 4/2016, del 10 de març, de foment del vehicle elèctric va permetre desplegar, l’any 2016 i el 2017, el tercer i el quart reglaments.

Aquest quart Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017, promou els ajuts econòmics per a la compra de vehicles nous de mobilitat elèctrica (elèctrics purs, d’autonomia estesa i híbrids endollables), el desballestament de vehicles associat a la compra dels vehicles de mobilitat elèctrica i el desballestament de vehicles associat a la compra de vehicles nous energèticament eficients (gasoil, gasolina i híbrids no endollables).

Aquests ajuts són compartits, en el sentit que les empreses del sector de l’automòbil registrades a Andorra amb l’activitat de venda de vehicles i que s’acullen al programa poden participar-hi sempre que aportin també ajuts econòmics per a la compra de vehicles nous de mobilitat elèctrica o per al desballestament de vehicles associat a la compra de vehicles nous energèticament eficients.

En els anys 2018, 2019 i 2020, el Govern ha continuat incentivant el programa Engega, d’acord amb els ajuts previstos en el Reglament del 15 de març del 2017.

Aquest any 2021, a més de continuar atorgant els ajuts compartits entre el punt de venda i el Govern, el programa vol incentivar el desballestament de vehicles, sense necessitat de comprar un vehicle nou, de manera que la persona que tingui un vehicle poc eficient faci el canvi a un model de transport més sostenible. Aquest ajut econòmic no serà compartit i serà atorgat únicament pel Govern.

D’aquesta manera, el Govern vol promoure un model de mobilitat cap a mitjans més sostenibles, sempre privilegiant el transport públic respecte del transport particular, i afavorint la transició de vehicles motoritzats que utilitzen actualment gasolines i gasoils cap a l’ús de fonts d’energia menys emissores de gasos d’efecte d’hivernacle, com preveu la Llei 21/2018, del 13 de setembre, d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc), i d’acord amb la jerarquia següent:

- El transport públic.
- La bicicleta (mobilitat no motoritzada o assistida).
- La bicicleta elèctrica o el patinet elèctric (mobilitat motoritzada elèctrica o d’una font sense emissions de gasos amb efecte d’hivernacle).
- Un vehicle de segona mà, menys contaminant que el vehicle desballestat, si no es pot permetre de comprar-ne un de nou (mobilitat motoritzada amb emissions de gasos amb efecte d’hivernacle).


Atès que l’ajut econòmic per al desballestament d’un vehicle no associat a la compra d’un vehicle nou no queda reflectit en el Reglament d’ajuts econòmics per a la mobilitat elèctrica i per a la millora de l’eficiència energètica i de la seguretat del parc automobilístic nacional, del 15 de març del 2017, aquest text legal s’ha de modificar.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Presidència, Economia i Empresa, el Govern, en la sessió del 24 de febrer del 2021, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.