LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Decret, de l’11 de desembre del 2019, pel qual s’aprova la modificació del Decret, del 19 de desembre del 2018, d’aprovació del Reglament sobre la història clínica i la Comissió Nacional de la Història Clínica CompartidaVersions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 18/12/2019 Image Image