LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Tractat, del 3 de juny de 1993, de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República francesa i el Regne d'Espanya