LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Acord de cooperació entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea


El Principat d’Andorra,
d’una part
La Comunitat Europea
d’altra part

Determinats a consolidar i a ampliar les relacions ja estretes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea;

Considerant que les relacions comercials entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea es regeixen per l’Acord en forma d’intercanvi de cartes signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990, que estableix una unió duanera;

Considerant que, d’ençà aquella data, la integració europea ha progressat considerablement;

Considerant la situació particular del Principat d’Andorra, el territori del qual es troba inserit en la Unió Europea però de la qual no és membre;

Considerant la voluntat del Principat d’Andorra de participar més en el moviment d’integració en curs a Europa i, en conseqüència, el seu desig d’ampliar el camp de les seves relacions amb la Unió Europea;

Considerant que és oportú concloure un acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea destinat a assegurar la seva cooperació sobre unes bases les més àmplies possibles per a totes les qüestions d’interès comú que depenguin de les seves competències respectives;

Convenen les disposicions següents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.