LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Fitxa de situació Conveni, del 23 de desembre del 2004, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne d’Espanya en matèria educativaDocument
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Conveni, del 23 de desembre del 2004, entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern del Regne d’Espanya en matèria educativa
23/12/2004*
20/06/2007
10/10/2007

*Data corresponent a l'intercanvi de notes, constitutiu de Conveni entre el Regne d'Espanya i el Principat d'Andorra en matèria educativa

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original 10/10/2007 Image Image


Image Documents relacionats: