Carregant...
 

Decret, del 4 de febrer de 1986, regulador del procediment abreujat (Text refós per LesLleis.com)


Image Transcripció del document facilitat per l'Arxiu i Biblioteca del Consell General a LesLleis.com.

Image D'acord amb l'article 86 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, tots els procediments civils de quantia superior a 200.000 pessetes i que no excedeixi de 2.000.000 de pessetes, o els seus respectius contravalors en altra moneda, així com els procediments interdictals, de terceries i tota mena d’incidents en els procediments civils, se substanciaran amb subjecció a les normes contingudes en els articles 5 a 21, ambdós inclosos, de l’annex II del decret del 4 de febrer de 1986.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.