Carregant...
 


Edicte


Per tal de donar compliment a allò que disposa l’article vintè, apartat b), de la Llei d’organització de l’Administració general, s’ordena la publicació del Reglament d’aplicació de la Llei del control de mercaderies sensibles, aprovat pel Govern en la sessió del 21 d’abril de 1999.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 21 d’abril de 1999

Marc Forné Molné
Cap de Govern

Reglament d’aplicació de la Llei del control de mercaderies sensibles

Exposició de motius

L’aprovació de la Llei del control de mercaderies sensibles en data 4 de març de 1999, que posa de manifest la voluntat de posar terme a tota activitat il·lícita relacionada amb les mercaderies sensibles, implica la necessitat de desenvolupar i clarificar els sistemes utilitzats per al control de les mercaderies sensibles.

La obligatorietat de tenir una llicència per operar amb mercaderies sensibles i de registrar totes les operacions prové de la necessitat de establir els controls oportuns per tal de permetre la verificació per part de l’administració de les operacions que es realitzen amb mercaderies sensibles.

En aquest sentit, el present reglament precisa les modalitats d’atorgament de la llicència d’operador, i alhora defineix les operacions relacionades amb les activitats del comerç amb mercaderies sensibles que es troben subjectes a un control, detallant les informacions que han de figurar en els llibres registre i facilitant les bases per aquells operadors que desitgin portar els registres de manera informàtica.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.