Carregant...
 

 Avís

Aquest text ha estat modificat pel Decret, del 20 de juny del 2018, de publicació del projecte de modificació de les directrius d’ordenació.

Aquesta modificació entra en vigor el 22/06/2018.
Estem treballant per incorporar el nou text refós que en breu estarà disponible a LesLleis.com.
Disculpeu les molèsties.


Directrius d’ordenació (Text refós per LesLleis.com)Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

1. Les Directrius d’ordenació, com a instrument d’ordenació del Govern en la planificació comunal i estatal, amb caràcter executiu i vinculant amb efectes immediats, es dicten a l’empara dels articles 4, 53, 54, 55 i 56 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, d’ara endavant LGOTU.

2. Les disposicions contingudes en les Directrius, llevat de les que es qualifiquin expressament com a orientadores, són vinculants per a la planificació urbanística i, en concret, per als Plans d’ordenació i urbanisme parroquial, d’ara endavant POUP.

3. D’acord amb l’article 55 de la Llei esmentada, les Directrius d’ordenació són disposicions de rang reglamentari de desenvolupament de la LGOTU.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.