Carregant...
 

Decret de qualificació d’interès nacional d’un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador (Text refós per LesLleis.com)

Finalitzat el 20/03/2015 el termini per formalitzar operacions de crèdit computables com a fons públics, en virtut d’aquest programa, per la disposició addicional primera.


Exposició de motius

El 3 de març del 2010 el Govern va aprovar el Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors. Una vegada exhaurida la vigència d’aquest programa i tenint en compte el moment econòmic actual, el Govern, amb la finalitat d’incentivar l’economia del país, ha cregut oportú continuar oferint facilitats als emprenedors del país per dur a terme els seus projectes. En aquest sentit, es dóna continuïtat al projecte de finançament privilegiat mitjançant l’aprovació de dos programes. Un que pretén impulsar els sectors més tradicionals del teixit econòmic andorrà i un altre amb un vessant més innovador destinat a la creació de negocis, principalment en els sectors de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la salut, el benestar i l’educació.

Així, doncs, amb aquest Decret, el Govern plasma de manera ferma la voluntat de donar suport a tots els emprenedors innovadors que vulguin crear noves empreses i desenvolupar negocis d’un alt valor afegit o d’alt interès nacional, així com desenvolupar sectors amb un alt potencial vinculats a la innovació, la salut, el benestar i l’educació, entre d’altres.

Consegüentment, a proposta del ministre de Finances i Funció Pública, en la sessió del 13 de març del 2013, el Govern
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.