Carregant...
 

Decret del 07-08-2013 de modificació del Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació establerts al país


Exposició de motius

El Decret de qualificació d’interès nacional i social d’un programa de microcrèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació establerts al país, del 13 de març del 2013, estableix a l’article 7 les condicions d’atorgament dels crèdits destinats al finançament privilegiat d’empreses o negocis de nova creació establerts al país, i en particular la tipologia de les garanties que s’han d’aportar. Vist que la tipologia de crèdits que s’atorguen és molt diversa i que la naturalesa dels sol·licitants també és molt variada, s’ha cregut oportú no limitar la tipologia de les garanties demanades, fins ara només personals, i fer-la extensiva també a les garanties reals.
LesLleis.com

A proposta del Ministeri d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 7 d’agost del 2013, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.