Carregant...
 

Fitxa de situació Decret, del 4 de desembre del 2013, de modificació de la Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, relativa als accessoris exteriors dels vehicles automòbils (ITV-ITC núm. 04), del 12 de novembre del 2008, publicat al BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008