Carregant...
 

Fitxa de situació Reglament, del 12 de novembre del 2008, regulador de la inspecció tècnica de vehicles


Document
Data
document
Data
publicació
Entrada
en vigor
Reglament, del 12 de novembre del 2008, regulador de la inspecció tècnica de vehicles
12/11/2008
19/11/2008
01/01/2009

Versions a LesLleis.com

Versió
Informació de la versió
Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Estat
0 Text original aprovat per:
Decret, del 12 de novembre del 2008, de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles
01/01/2009 Image Image
Text refós 1 Inclou modificacions de:
Correcció d’errata, del 24 de desembre del 2008, per la qual s’esmena l’error constatat en el paràgraf cinquè de l’article 12 del Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles
- - Image Image
Text refós 2 Inclou modificacions de:
Decret, de l’11 de setembre del 2013, de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, del 12 de novembre del 2008, publicat al BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008
19/09/2013 Image Image
Text refós 3 Inclou modificacions de:
Decret, del 4 de desembre del 2013, de modificació de la Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, relativa als accessoris exteriors dels vehicles automòbils (ITV-ITC núm. 04), del 12 de novembre del 2008, publicat al BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008
12/12/2013 Image Image
Text refós 4 Inclou modificacions de:
Correcció d’errata, del 7 de juliol del 2014, per la qual s’esmena l’error constatat en l’Annex núm. III Classificació i definició internacional de vehicle a motor i remolcs per categories d’homologació, del Decret de modificació del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles del 12 de novembre del 2008, publicat al BOPA núm. 84, any 20, del 19 de novembre del 2008
- - Image Image
Text refós 5 Inclou modificacions de:
Decret, del 10 de desembre del 2014, de modificació de la Instrucció tècnica complementària relativa a les plaques de matriculació i documentació obligatòria dels vehicles (ITV-ITC núm. 07), del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, del 12 de novembre del 2008
18/12/2014 Image Image

Image Documents relacionats: