Carregant...
 

Decret del 18-12-2013 de modificació del Decret de qualificació d’interès nacional d’un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador


Exposició de motius

El 3 de març del 2013 el Govern va aprovar el Decret de qualificació d’interès nacional d’un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador, per facilitar l’accés al finançament als projectes amb un vessant més innovador destinat a la creació de negocis principalment en els sectors de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la salut, el benestar i l’educació, per donar continuïtat al projecte de finançament privilegiat aprovat el 3 de març del 2010.

Posteriorment, el 7 d’agost del 2013, el Govern va aprovar una modificació d’aquest Decret per millorar el procediment d’atorgament i control del programa. En concret: s’amplia la tipologia de les garanties que ha d’aportar el sol·licitant del finançament privilegiat, atès que l’articulat inicial tan sols feia referència a garanties de tipus personal; es preveu que les persones que tinguin deutes amb l’Administració no puguin ser beneficiàries d’un préstec privilegiat; i finalment, s’introdueixen determinades mesures per al cas d’impagament o d’incompliment de les disposicions dels decrets de manera que el Govern podrà cancel·lar de forma immediata els préstecs, sense perjudici de les accions legals que cregui escaient emprendre.

En la línia de seguir millorant el procediment d’atorgament, de seguiment i de control del programa i considerant que el Govern actua com a garant de totes les operacions concedides durant la vigència d’aquest Decret, amb la prestació de garanties mitjançant aval, s’ha cregut oportú, amb aquesta nova modificació, donar publicitat als beneficiaris dels crèdits esmentats i també fer públics els préstecs que són objecte de resolució anticipada i que suposen l’execució dels avals consignats pel Govern.

A proposta del Ministeri d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 18 de desembre del 2013,

Decreta
Article únic

S’aprova la modificació Decret de qualificació d’interès nacional d’un programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses de valor afegit i/o de caràcter innovador, del 13 de març del 2013, que entrarà en vigor el mateix dia de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.