Carregant...
 

Decret pel qual s’aproven els formularis declaratius per dur a terme la gestió tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques (Text refós per LesLleis.com)

Els formularis relatius a l’impost sobre la renda de les persones físiques han estat modificats a posteriori. Disponible la llista comperta i actualitzada al lloc web del Departament de Tributs i de Fronteres, www.impostos.ad


Exposició de motius

Vista la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renta de les persones físiques;

Vist el Decret de 23 de juliol de 2014 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals;

Atès que l’aplicació de l’impost sobre la renda de les persones físiques requereix, en particular pel que fa als pagaments a compte de l’impost, l’aprovació d’una sèrie de formulariscensals i d’autoliquidació que són necessaris per dur a terme la gestió tributària;

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 3 de desembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.