Carregant...
 


Correcció d’errata

Vist que s’ha detectat un error d’omissió en la publicació del formulari 001-F i un error en la publicació del formulari 315 aprovats per Decret de data 3 de desembre del 2014 pel qual s’aproven els formularis declaratius per dur a terme la gestió tributària de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i publicats al BOPA de data 10 de desembre del 2014, es procedeix a la seva publicació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.