Carregant...
 

Decret de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat


Vist el Decret del 16 de novembre del 2011 en el qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa el 100% de les tarifes de responsabilitat;
LesLleis.com

Vist l’annex d’aquest Decret en què s’estableix els medicaments per als quals es pren en càrrec el 100% de les tarifes de responsabilitat, així com les condicions de reembossament que fan referència al règim de prescripció i de dispensació, a indicacions concretes o bé a controls determinats;

Vistes les actualitzacions efectuades de l’annex del Decret per incorporar nous medicaments, aprovades per Decrets de data 11 de juliol del 2012, 22 de maig del 2013 i 14 de gener del 2015;

Atesa la necessitat d’actualitzar de forma periòdica l’annex del Decret en funció dels nous medicaments i de la informació disponible;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del 29 de maig del 2015;

El Govern, a proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, en la sessió del 25 de juny del 2015, aprova el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.