Carregant...
 


Decret


La donació d’un òrgan en vida, com el ronyó o el fetge, és un acte altruista que comporta que els possibles donants s’hagin de sotmetre a diferents proves analítiques i mèdiques que serveixen per comprovar la compatibilitat amb el receptor i que el procés de donació no comprometrà la vida del donant.
LesLleis.com

Els actes relacionats amb els transplantaments d’òrgans i el seu seguiment estan inclosos en la llista de patologies que donen dret a prestacions de reembossament del 90% (actes ambulatoris) o del 100% (actes hospitalaris) de les tarifes de responsabilitat. Això no preveu les despeses que comporta per al donant les proves analítiques i mèdiques necessàries per comprovar la seva idoneïtat.

Per tant, cal preveure modificar la normativa per donar una cobertura del 100% als donants en tots els actes sanitaris relacionats amb la donació d’òrgans, de manera que el cost d’aquestes proves no els representi un perjudici econòmic.

Vist el que s’ha exposat, es modifica l’article 4 del Decret del 16 de novembre del 2011 en el qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa el 100% de les tarifes de responsabilitat, i s’incorpora el transplantament d’òrgans en els procediments terapèutics que la CASS cobreix al 100%;

Vist l’informe del Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social aprovat en la sessió del 28 de juny del 2016;

El Govern, a proposta del ministre de Salut, en la sessió del 20 de juliol del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.