Carregant...
 


Decret 21/2021, del 25 de gener del 2021

Decret 21/2021, del 25-1-2021 pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2020.
LesLleis.com

Vist el Decret legislatiu del 25 d’abril del 2018 de publicació del text refós de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social;

Vist el Decret d’aprovació del salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i establiment de l’import corresponent per aquest concepte per a l’any 2008, del 14 d’octubre del 2009;

En execució de l’acord de Govern del 25 de gener del 2021,

Decreto
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.