Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs 2/2011, del 14 de juliol del 2011, sobre l’aplicació de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries a partir de l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre societats


Comunicat tècnic 2/2011 sobre l’aplicació de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries a partir de l’entrada en vigor de la Llei de l’impost sobre societats


Destinataris d’aquest comunicat tècnic:

1. Els obligats tributaris de l’impost sobre la renda dels no-residents.
LesLleis.com

2. Els obligats tributaris de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

3. Els fedataris públics en relació amb les obligacions que imposa l’article 15 de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.

Comunicat núm. 2/2011

Ref.: Aplicació de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

L’entrada en vigor de les lleis 95/2010 de l’impost sobre societats, 96/2010 de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i 94/2010 de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, planteja un problema en l’aplicació de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries que convé resoldre a través d’aquest comunicat tècnic.

2. Antecedents

2.1 El Consell General, el 29 de desembre de 2010, va aprovar les lleis 95/2010 de l’impost sobre societats, 96/2010 de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i 94/2010 de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

La disposició final segona de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats estableix el següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.