Carregant...
 

Comunicat tècnic de tributs, del 23 de setembre del 2013, sobre el pagament a compte de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques en el cas que la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero


Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques en el cas que la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero


Destinataris: aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques quan la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero.
LesLleis.com

Ref.: Dispensa de presentar el model 810 de pagament a compte de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques quan la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero.

1. Objecte d’aquest comunicat tècnic

Dispensar als obligats tributaris de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques de presentar el model 810 de pagament a compte quan la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero.

2. Regulació del pagament a compte

L’article 45 de la Llei 95/2010, de 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en la redacció establerta per l’article 21 de la Llei 17/2011, de l’1 de desembre, estableix:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.