Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a les despeses deduïbles del rendiment íntegre del capital mobiliari.

Número de consulta CV0051-2016
Data d’emissió 24/05/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, desenvolupats a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, manifestem expressament:

-que, en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta;

-que la consulta que els presentem, es refereix al període impositiu 2015 (any natural 2015) i als tres anys naturals següents.
LesLleis.com

Presentació de la situació.

La persona física consultant, en el marc de la gestió personal del seu capital mobiliari, contracta els serveis de vàries societats i empreses, especialitzades en l’àmbit de l’assessorament financer.

Els treballs realitzats per aquestes societats, permeten a la consultant, d’optimitzar les seves rendes del capital mobiliari.

Marc legal

Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renta de les persones físiques.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.