Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a l’aplicació del Règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional.

Número de consulta CV0052-2016
Data d’emissió 24/05/2016
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

EXPOSA

Que, d’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de Bases de l’Ordenament Tributari i l’article 25 del Reglament de desenvolupament de la mateixa, interessa formular la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual serien aplicables en el càlcul de l’Impost sobre Societats de l’any 2016 i següents:

DESCRIPCIÓ DELS FETS

La societat consultant és una empresa del Principat l’objecte social de la qual és, entre altres, la recerca d’oportunitats de representació d’un mandat, com a comissionista, dedicat a posar en contacte compradors i venedors, gestions que es poden desenvolupar tant a Andorra com a l’estranger.

L’exercici d’aquest objecte social, en diverses ocasions comporta la compravenda internacional (o intermediació en la mateixa) de béns immobles, així com la compravenda internacional (o intermediació en la mateixa) d’opcions de compra sobre béns immobles (els immobles es troben ubicats fora d’Andorra).

Es en aquest segon punt, compravenda internacional o intermediació en aquesta compravenda internacional d’opcions sobre béns immobles, on apareix el dubte sobre l’aplicació del règim especial establert en l’article 23 de la Llei de l’IS.

NORMATIVA APLICABLE

-Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre Societats.

ANTECEDENTS APLICABLES
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.