Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la depreciació efectiva dels elements de l’immobilitzat

Número de consulta CV0096-2017
Data d’emissió 04/10/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Es realitza consulta segons l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre

Antecedents i circumstàncies detallades del cas

Interpretació de la taula de coeficients d’amortització fiscal.

Es manifesta expressament que en el moment de presentar aquest escrit no s’està tramitant cap procediment ni cap recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui plantejat en aquesta consulta.

Descripció dels fets

La consultant és una societat mercantil andorrana. L’objecte social és: la distribució i la producció d’energia.

L’activitat que aquesta entitat realitza al Principat és per definició intensiva en capital i requereix anualment de la realització d’inversions per a la correcta prestació dels serveis, motivades per les millores tecnològiques continues, el grau d’obsolescència de les instal·lacions tècniques i el possible deteriorament de les mateixes.
LesLleis.com

L’entitat realitza anualment un important esforç inversor en projectes d’infraestructures tècniques que reverteixen en benefici de la població, ja sigui per la qualitat dels serveis que presten, com per la participació directa o indirecta del teixit empresarial del país.

Amb l’entrada en vigor de la Llei 95/2010 del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, ens sorgeixen dubtes amb l’impacte significatiu en la liquidació de l’impost de societats, amb referència a la interpretació dels coeficients d’amortització establerts.

Dubtes que origina en matèria tributària i períodes en què en seria aplicable
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.