Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la tributació de la renda derivada d’una activitat econòmica efectuada a l’estranger.

Número de consulta CV0133-2018
Data d’emissió 17/09/2018
Normativa Decret legislatiu del 1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

En virtut de l’art. 65 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, i del art. 25 del Decret amb data 11 de febrer del 2015 que desplega aquesta Llei sol·licito la següent consulta davant el Departament de Tributs i Fronteres:

Antecedents

En compliment de l’art.8 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF d’ara endavant) tinc la consideració de resident fiscal a Andorra pels exercicis 2017 i 2018.

Circumstàncies
LesLleis.com

Exercint la meva professió liberal com autònom, porto a terme feines encarregades a l’estranger.

Objecte de la consulta

Les rendes obtingudes d’aquests treballs estan subjectes a l’impost de l’IRPF andorrà?

Període d’aplicació de la consulta

Exercici comptable 2018

Declaració expressa

Manifesto expressament que no estic tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que exposo en aquesta consulta.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Les rendes obtingudes d’aquests treballs estan subjectes a l’impost de l’IRPF andorrà?El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat