Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb una renda derivada d’una prestació atorgada per una determinada invalidesa.

Número de consulta CV0173-2020
Data d’emissió 09/01/2020
Normativa Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb els requisits establerts a l’article 65 de la Llei 21/2014 del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, desenvolupats a l’article 25 del reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, el consultant manifesta expressament:

-que en el moment en què es presenta aquest escrit, no s’està tramitant cap procediment ni recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que li correspongui plantejat en la consulta.
LesLleis.com

-que la consulta que es presenta, es refereix al període impositiu 2019.

Que el consultant és resident fiscal a Andorra i té una invalidesa permanent total a Espanya des de l’any 2010 de la qual cobra una pensió mensualment. Aquesta ve derivada d’una al·lèrgia al producte que utilitzava a l’empresa on treballava.

Aquesta malaltia no li impedeix treballar, sempre que no toqui aquest material, ja que li provoca dermatitis al·lèrgica de contacte per hipersensibilitat davant de determinades resines.

La Seguretat Social a Espanya li declara per defecte el 33% d’invalidesa

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Segons la Llei 5/2014 del 24 d’abril, les prestacions reconegudes com a incapacitat permanent absoluta o invalidesa, no s’han de tributar.El contingut d’aquest text
és d'accés exclusiu per a usuaris subscrits

La subscripció a LesLleis.com inclou:
  • Accés il·limitat als textos refosos de lleis i reglaments
  • Lectura de textos legals vigents anteriors al BOPA
  • Inclusió de texts a demanda
  • Sense publicitat