Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal


Exposició de motius

El 14 d’abril del 2004 el Consell General va aprovar la Llei 5/2004 del Codi de Duana amb la finalitat d’unificar i harmonitzar conceptes jurídics i procediments de despatx de mercaderies.

Tenint en compte els compromisos internacionals que el Principat d’Andorra ha adquirit en l’àmbit dels intercanvis comercials amb la signatura de l’Acord d’Unió Duanera, del 28 de juny de 1990; del Conveni ATA, del 6 de desembre de 1961, i del Conveni d’Istanbul, del 26 de juny de 1990, relatius a l’admissió temporal, l’evolució de la legislació comunitària en matèria duanera i la necessitat d’adaptar els procediments de despatx de mercaderies a la realitat del tràfic comercial nacional, convé establir un nou marc reglamentari que harmonitzi les disposicions legals existents en matèria d’admissió temporal.

A proposta de la ministra de Finances, el Govern, en la sessió del 2 de març del 2005, aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal.
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana – L’admissió temporal, que entrarà en vigor al cap de sis mesos de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament d’aplicació de la Llei 5/2004 del 14 d’abril, del Codi de Duana - L’admissió temporal

Títol I. Camp d’aplicació

Article 1
Definició
1. Aquestes disposicions regulen el règim econòmic duaner de l’admissió temporal pel que fa a les mercaderies de tots els països dels capítols 1 a 97 del Sistema Harmonitzat, sense perjudici de les disposicions en vigor en tot moment en l’àmbit de l’acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea, del 28 de juny de 1990.

2. S’entén per Codi, la Llei 5/2004 del Codi de Duana de 14 d’abril
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.