Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra”


Exposició de motius

La Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 faculta el Govern, en la disposició final tercera, per aprovar els Reglaments necessaris per a la seva aplicació.
LesLleis.com

L’article 1 de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic del 30 de juny del 1998 estableix que són establiments d’allotjament rural els allotjaments constituïts en una unitat empresarial d’explotació, de titularitat pública, privada o mixta dedicats a prestar, amb altres serveis de caràcter complementari o sense, mitjançant preu, allotjament a les persones en estances del tipus habitacions, apartaments, cases o bordes i sota règim de funcionament que ha d’incloure els serveis de neteja de totes les seves unitats i dependències.

El punt 2 de article 1 de la dita Llei distribueix els establiments dedicats a l’activitat d’allotjament rural en dos tipus: casa rural i borda rural.

Mitjançant aquest Reglament s’estableix que els establiments dedicats a l’activitat d’allotjament rural poden oferir allotjament sota el règim de funcionament de: lloguer d’edifici sencer, lloguer d’apartaments i lloguer d’habitacions.

En compliment de les disposicions de la Llei 8/2012, del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny del 1998, és procedent regular i fixar els requisits de la classificació de l’allotjament rural.

El Govern, a proposta del Ministre de Turisme i Medi Ambient, per acord de data 17 d’abril del 2013, aprova aquest Reglament.
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 8/2012 del 17 de maig, de modificació de la Llei general de l’allotjament turístic, del 30 de juny del 1998, per a la classificació dels allotjaments rurals i per a la utilització del segell oficial de control i garantia “Placa de classificació casa/borda rural d’Andorra” que entrarà en vigor a l’endemà de ser publicat al BOPA.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.