Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea


Exposició de motius

El Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea (d’ara endavant, també referida com “la Llei”) acompleix el mandat contingut en la disposició final primera de la Llei.

L’objectiu d’aquest Reglament és desenvolupar la Llei i acabar d’incorporar al marc jurídic andorrà els actes jurídics i les normes de la Unió Europea mencionats a l’annex de l’Acord Monetari relatius als bitllets i les monedes d’euro i a la prevenció del frau i de la falsificació de bitllets i monedes d’euro.

La terminologia utilitzada en aquest Reglament és la definida a l’article 2 de la Llei.

A proposta del Ministeri de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 17 de desembre del 2014, ha aprovat aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea i que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.