Carregant...
 

Llei de modificació del Reglament d’aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social


aprovada pel M.I. Consell General en la seva sessió tradicional de Sancogesma del dia 1 de juny de 1990
Article únic

El Reglament d’aplicació núm. 20 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social queda modificat de la manera següent:

Reglament d’aplicació núm. 20

Vist el Reglament General,

Vist el Reglament Tècnic, especialment els articles 9è, 12è i 19è.

Capítol I. Disposicions generals

Article 1

Les nomenclatures que figuren en l’annex del present Reglament d’aplicació estableixen la relació amb el número d’identificació, la lletra-clau i el coeficient dels actes professionals que poden efectuar els metges i els titulars de laboratoris d’anàlisis clíniques i, en el límit de les seves competències, els dentistes i els auxiliars mèdics.

Aquestes nomenclatures s’imposen als metges, als titulars de laboratoris d’anàlisis clíniques, als dentistes i als auxiliars mèdics, per comunicar a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, tot respectant el secret professional, i en l’interès del malalt, el tipus i el valor dels actes tècnics efectuats, en vista del càlcul per part de la Caixa de la seva participació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.