Carregant...
 

Fitxa de situació Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a què es refereix l’article 64.2 de la Constitució i de modificació de l’article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, del 14 de desembre de 1995