Carregant...
 

Llei de modificació de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 d’abril de 1996 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei de modificació de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles

Exposició de motius

Vista la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles aprovada pel Consell General el dia 5 d’abril de 1994,

Considerant que s’ha de promocionar el transport particular del col·lectiu de persones amb minusvalidesa física, i a fi que tota la normativa legislativa reculli els mateixos principis legals, es fa convenient incloure com a vehicles no subjectes a la taxa sobre la tinença de vehicles els que són utilitzats, amb les modificacions mecàniques necessàries, per les persones amb minusvalidesa física,

Pel motiu exposat, el Ple del Consell General aprova la llei següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.