Carregant...
 

Llei de modificació de la Llei de marques


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 16 d’octubre de 1996 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de la Llei de marques

Exposició de motius

Considerant que quan un dipositant o un titular no té ni domicili, ni seu, ni establiment comercial o industrial efectiu i real al Principat d’Andorra, la llei estableix que ha de ser representat davant l’Oficina de Marques per un mandatari acreditat, i que aquesta representació s’ha d’entendre contínua i permanent, mentre el registre de marca tingui efectivitat,

Considerant la necessitat d’agilitar els tràmits administratius i judicials ocasionats per les accions entaulades contra la lesió als drets del titular d’un registre i evitar, així, el perllongament en l’adopció de les resolucions derivades d’aquests litigis,

I havent constatat una omissió en el text que altera el contingut de la Llei,

El Consell General aprova la present Llei articulada en quatre articles, que disposa l’addició d’un apartat nou a l’article 8, l’addició d’un article nou —el núm. 42— i la modificació dels articles 4.3) i 36.3) de la Llei de marques, que va ser aprovada pel Consell General en la seva sessió del dia 11 de maig de 1995.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.