Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001, i per la Llei 28/2012, del 18 d’octubre


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, que estableix que, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa al Govern.

Vista la disposició final segona de la Llei 28/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001, que estableix una delegació legislativa a favor del Govern perquè en el termini màxim de seixanta dies a partir de la data d’entrada en vigor de la Llei publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, mitjançant el decret corresponent, el text refós de l’articulat de la Llei del joc del bingo, del 28 de novembre de 1996, modificada per la Llei del 15 de novembre del 2001, incloses totes les modificacions i addicions aportades mitjançant aquesta Llei.

A proposta del ministre d’Economia i Territori, el Govern, en la sessió del 5 de desembre del 2012, ha aprovat el Decret següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.