Carregant...
 

Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses necessàries per a la creació i el funcionament del Tribunal de Comptes


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 9 de novembre del 2000 ha aprovat la següent:

Llei de crèdit extraordinari per fer front a les despeses necessàries per a la creació i el funcionament del Tribunal de Comptes

Exposició de motius

La Llei del Tribunal de Comptes estableix en la seva disposició transitòria tercera que el Consell General aprovarà abans de la constitució del Tribunal, una Llei de crèdit extraordinari que permeti atendre les despeses necessàries per a la creació i el funcionament adequats del Tribunal.

Amb aquesta finalitat, s’ha sotmès a l’aprovació del Consell General la present Llei:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.