Carregant...
 

DEROGAT

Correcció d’errata relativa diversos errors d’omissió en la publicació de la Llei de regulació dels mòduls aplicables a les entitats bancàries en el marc de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis, publicada al BOPA núm. 3, any 13, de data 10 de gener del 2001, aquesta es torna a publicar íntegrament

Text pendent d'introducció a LesLleis.com


Derogat per: Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis bancaris i de serveis financers, del 14 de maig del 2002