Carregant...
 

Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de l’article 14 de la Llei general de les finances públiques i de l’article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha aprovat la següent:

Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de l’article 14 de la Llei general de les finances públiques i de l’article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals

Exposició de motius

En el Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2005 s’hi inclou una disposició final que modifica l’article 14 de la Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre del 1996.
LesLleis.com

Es considera que, de fer-se, la modificació de la Llei ha de ser amb vocació de perennitat, no només per l’execució pressupostària d’un any, i per tant mitjançant llei separada, de manera que no calgui renovar-la cada any en la llei del pressupost. També ha de considerar totes les institucions incloses els comuns.

En vista a aquestes consideracions i a l’opinió manifestada pel Tribunal de Comptes, en la seva compareixença del 27 d’octubre del 2004 per davant de la Comissió de Finances i Pressupost, el Consell General adopta la modificació de criteri quant a poder liquidar drets i obligacions als que fa referència l’article 14 de la Llei general de les finances públiques, de 19 de desembre de 1996, en els apartats 2)A)b) i 2)B)b), i l’article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, en els apartats 2)A)b) i 2)B)b).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.