Carregant...
 

Llei 10/2005, del 21 de febrer, qualificada de modificació del Codi de procediment penal


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 21 de febrer del 2005 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Llei 10/2005, del 21 de febrer, qualificada de modificació del Codi de procediment penal

Exposició de motius

La promulgació del nou Codi penal obliga a derogar o a modificar certes normes del Codi de procediment penal, que ja havia estat modificat globalment mitjançant la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998, i parcialment per la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000, per adequar-lo a la nova normativa substantiva. Certs articles, especialment els que feien referència a les figures de la suspensió i la substitució de les penes, han hagut de ser derogats, en tractar el nou Codi penal aquestes figures punitives, i en d’altres, també relatius a les mateixes figures, però de contingut processal, s’han hagut de realitzar les modificacions oportunes.

Aprofitant l’oportunitat, s’han esmenat altres articles que presentaven petits defectes que s’havien fet palesos en el decurs de la seva aplicació i que entorpien el procediment penal innecessàriament o creaven disfuncions en la pràctica judicial. La inclusió de les dites modificacions, que no tenien un lligam directe amb la nova normativa material, i la mateixa extensió de les modificacions realitzades excloïa la possibilitat de procedir a les modificacions preteses mitjançant una disposició final del nou Codi penal, i per això s’ha cregut oportú promulgar de manera separada la present Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.