Carregant...
 

Llei 9/2008, del 12 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 12 de juny del 2008 ha aprovat la següent:

llei 9/2008, del 12 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993

Exposició de motius

La Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, aprovada el 1993, ha estat motiu de modificació en diferents ocasions, la darrera el 22 de novembre del 2007. Aquesta última modificació ha suposat l’aprovació del text refós de la Llei, integrant totes les modificacions aportades des del moment en què va ser adoptada el 1993. Per aquest motiu, la nova modificació que ara s’acorda es fa en base al text refós aprovat el mes de novembre passat, actualment en vigor.

En l’actual Llei es modifica el redactat de l’article 62, que estableix per a les eleccions comunals un mecanisme d’assignació dels consellers que integren el consell de comú, basat tant en l’atribució automàtica a la llista més votada de la meitat dels consellers de comú, com en la distribució proporcional de la meitat restant de consellers entre totes les candidatures, inclosa la més votada. Tot i que es considera vàlid aquest plantejament fonamental que regeix l’esmentat precepte, es creu convenient aportar certs aclariments per fer més precís el redactat del mateix i, en conseqüència, s’estableixen aquestes modificacions en un únic article.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.