Carregant...
 

Llei 4/2009, del 8 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de les actuacions efectuades pel Govern amb motiu del despreniment d’una massa rocosa al Roc del Quer, a la zona del PK 11 de la CG 2, Racons, parròquia de Canillo


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 8 d’octubre del 2009 ha aprovat la següent:

Llei 4/2009, del 8 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades de les actuacions efectuades pel Govern amb motiu del despreniment d’una massa rocosa al Roc del Quer, a la zona del PK 11 de la CG 2, Racons, parròquia de Canillo
LesLleis.com

La forta tempesta de pluja, pedra i llamps ocorreguda el divendres 5 de juny d’enguany a Andorra va afectar la zona de Racons (Canillo), a la carretera general 2, atès que va incentivar el despreniment d’una massa rocosa considerable de prop de 60 m³ de roca calcària situada a la carena del penya-segat que forma el massís rocós conegut per Roc del Quer.

La configuració geogràfica d’aquesta zona i el fort desnivell existent, de prop de 200 m, van provocar que aquesta massa rocosa despresa, per l’impacte al peu del penya-segat, es fracturés en centenars de blocs de mida heteromètrica, es dispersés en una zona d’un radi d’aproximadament 150 m i afectés la CG 2, el marge esquerre del riu Valira i les finques limítrofes, entre les quals les situades al revolt de la CS 240 de Montaup, zona del PK 0+500, i aquesta mateixa carretera.

Des del primer moment es va considerar que les actuacions efectuades abans de l’obertura al trànsit, el 8 de juny a les 6 del matí, i d’altres que calia executar immediatament després, eren d’extrema urgència i per això es van contractar mitjançant la modalitat d’emergència, d’acord amb el que disposa l’article 17.4 de la Llei de contractació pública.

El caràcter de màxima urgència i necessitat queda justificat per la importància de restablir el trànsit i la seguretat en aquest entorn del sector de la CG 2, comprès entre la cruïlla de la CS 230, Meritxell, i la cruïlla amb la CS 240, Montaup, atès que aquest tram presenta un risc elevat per la intensitat de vehicles que hi circulen, que és d’una mitjana diària de 10.000.

Vist que no hi ha dotació pressupostària per a l’exercici 2009 per fer front a la despesa de referència;
LesLleis.com

Vist que el Govern, per acord del 16 de juny del 2009, ha aprovat un avenç de fons per un import total de 75.305 euros per a les partides pressupostàries següents del Departament, el servei i el projecte: 310 Urbanisme i Ordenament Territorial-310 Obres públiques-2006-0000000011 C.G.2 Pont de Molleres-Canillo:
60790 Altres actuacions, per 71.665 euros

60910 Estudis i projectes d’inversió, per 3.640 euros;
El Govern, amb l’informe de la Intervenció General, d’acord amb els articles 23 i 28 de la Llei general de les finances públiques, ha acordat la presentació de la següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.