Carregant...
 

Llei 2/2010, del 18 de març, de modificació de la Llei del Tribunal de Comptes del 13 d'octubre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de març del 2010 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

llei 2/2010, del 18 de març, de modificació de la Llei del Tribunal de Comptes de 13-10-2000

Exposició de motius

Després de quasi deu anys de funcionament del Tribunal de Comptes, s’ha cregut oportú introduir en la Llei del Tribunal de Comptes unes modificacions que permetin assegurar una continuïtat dels treballs del Tribunal, de manera que el membres d’aquest òrgan, tant president com membres, no finalitzin el seu mandat simultàniament.

Amb aquest objectiu es modifica l’article vint-i-dos de la Llei del Tribunal de Comptes i s’introdueixen dues disposicions transitòries que tenen com a missió, d’una banda, allargar el mandat de dos membres en un any i dos anys, respectivament, i alhora establir un mandat transitori pels nous membres que els substituiran, essent el mandat, excepcionalment, per aquells nous membres de quatre, cinc i sis anys.

Transcorregut aquest període de transitòrietat, cada dos anys cessarà un membre del Tribunal, i així successivament. Aquest procediment de cessament i nomenaments rotatoris permetrà una continuïtat dels treballs del Tribunal de Comptes.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.