Carregant...
 

Llei 17/2010, del 13 de maig, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la contractació dels serveis d’helicòpter d’emergències per a l’ús de l’Administració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de maig del 2010 ha aprovat la següent:

Llei 17/2010, del 13 de maig, de suplement de crèdit per finançar les despeses derivades de la contractació dels serveis d’helicòpter d’emergències per a l’ús de l’Administració

Exposició de motius

A partir de l’1 de gener del 2010, la legislació en matèria aeronàutica de la Comunitat Europea (JAR-OPS3) estableix que totes les operacions aeronàutiques de rescats aeris i assistències sanitàries urgents s’han d’efectuar amb un helicòpter biturbina. Els helicòpters que habitualment operen a Andorra, estan abanderats a França o Espanya i, per tant, tenen l’obligació de volar d’acord amb el que preveu aquesta normativa.

La partida corresponent a aquesta despesa es preveia en el Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2010. Vist que aquest pressupost no s’ha aprovat, l’article 22.1 de la Llei general de les finances públiques determina la pròrroga per dotzenes parts del pressupost de despesa corrent de l’exercici immediatament anterior. En el pressupost del 2009 es va preveure una despesa inferior perquè la normativa esmentada no era d’aplicació en el moment en què es va elaborar. Per tant, la disponibilitat del crèdits mitjançant les dotzenes parts d’aquest exercici pressupostari és insuficient per fer front a la contractació dels serveis de l’helicòpter biturbina requerit per a l’any 2010.
LesLleis.com

La contractació dels serveis d’helicòpter per a l’ús de l’Administració suposa una despesa addicional de 607.154,15 €, no prevista en la partida corresponent.

Vist que el caràcter de necessitat i d’urgència d’aquesta despesa queda justificat pel fet que el Govern ha de disposar dels crèdits pressupostaris suficients per fer front a la contractació dels serveis d’helicòpter esmentats per assegurar l’assistència sanitària en els serveis de rescats aeris i assistències sanitàries urgents;

Vist l’informe de la Intervenció General;

Vist l’acord de Govern del 10 de març del 2010;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.