Carregant...
 

Llei 88/2010, del 18 de novembre, de modificació del Reglament del Consell General


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de novembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 88/2010, del 18 de novembre, de modificació del Reglament del Consell General

Exposició de motius

Amb la finalització de les noves dependències del Consell General, que inclou una nova sala de sessions que disposa, a diferència de l’actual, d’una tribuna d’oradors, s’ha cregut necessari modificar puntualment el Reglament del Consell General als efectes que els consellers generals puguin fer ús d’aquesta tribuna quan així ho determini la Junta de Presidents.

En aquest sentit, es tracta de suprimir l’obligació continguda en l’article 59.1 del Reglament del Consell General, en el sentit que els consellers generals parlen únicament des del seu escó.

Amb el canvi que introdueix la Llei, aquesta limitació esdevé norma general però amb la possibilitat d’utilitzar aquesta tribuna en aquelles ocasions o debats que així ho acordi la Junta de Presidents.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.