Carregant...
 

Llei 3/2011, del 15 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consumAtès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de febrer del 2011 ha aprovat la següent:
LesLleis.com

Exposició de motius

Atesa la voluntat política d’evitar que es produeixin diferencials de preus excessius del tabac amb els països veïns;

Atès que les modificacions en els diferencials de preus es veuen originades per les alces dels impostos en els països veïns i, per tant, esdevé necessari revisar i ajustar internament els tipus de gravamen aplicats sobre el tabac i en especial revisar els tipus de gravamen de les taxes sobre el consum que s’apliquen als productes del tabac;

Vist que l’article 9 de la Llei 11/2010, del 22 d’abril del 2010, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, modificava novament aquests tipus de gravamen aplicats als productes de tabac s’estableixen els nous tipus de gravamen modificant una part de la tarifa general de taxes sobre el consum.
LesLleis.com
Aquesta modificació consta d’un article únic i d’una disposició final.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.