Carregant...
 

Llei 10/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del contracte de concessió de la línia ràpida del bus exprés entre Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’octubre del 2011 ha aprovat la següent:

Llei 10/2011, del 13 d’octubre, de crèdit extraordinari per finançar les despeses derivades del contracte de concessió de la línia ràpida del bus exprés entre Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany
LesLleis.com

Exposició de motius

El 7 de setembre del 2006 el Govern d’Andorra va signar el contracte de concessió de la línia ràpida del bus exprés entre Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Aquest contracte estableix que el Govern ha de satisfer trimestralment les quotes d’amortització de la inversió a la concessionària, en un termini mínim de 7 anys.

Vist que el Govern no disposa de crèdits per fer efectiva la transferència de capital de l’exercici 2011 que ha de finançar l’amortització de la inversió referent al contracte de concessió esmentat;
LesLleis.com
Vist que el darrer pressupost que es va aprovar no inclou els crèdits plurianuals per assumir els compromisos de pagament que afecten els exercicis 2012 i 2013 que són preceptius, d’acord amb els articles 29 i 31 de la Llei general de les finances públiques;

Vist que el caràcter d’urgència i de necessitat d’aquestes despeses queda justificat pel fet que el departament ha de disposar dels crèdits pressupostaris per poder satisfer els compromisos de pagament contrets per a l’any 2011;

Vist l’informe de la Intervenció General;
LesLleis.com
Vist l’acord de Govern del 7 de setembre del 2011;
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.