Carregant...
 

Llei 20/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 d’octubre del 2013 ha aprovat la següent:

llei 20/2013, del 10 d’octubre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000

Exposició de motius

El 24 de novembre del 2011, el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, el qual va acompanyat d’un annex que relaciona els actes jurídics i les disposicions normatives de la Unió Europea que l’Estat andorrà s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic en els termes establerts a l’article 8 de l’Acord esmentat.

Així, els actes jurídics de la Unió Europea en matèria de prevenció del blanqueig de capitals que, en atenció a allò que disposa l’Acord monetari, l’Estat andorrà implementa íntegrament en el seu ordenament jurídic mitjançant aquesta Llei i mitjançant la modificació de l’article 409 del Codi Penal, són els següents: (i) Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre del 2005, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capital i el finançament del terrorisme –també coneguda com a Tercera Directiva–; (ii) Directiva 2006/70/CE de la Comissió, de l’1 d’agost del 2006, per la qual s’estableixen les mesures d’aplicació de la Directiva 2005/60/CE del Parlament i del Consell, pel que fa a la definició de les persones políticament exposades i de les condicions tècniques d’aplicació d’obligacions simplificades de control de la clientela, així com l’exempció per motiu d’una activitat financera exercida a títol ocasional o a una escala molt limitada; (iii) Reglament 2006/1781/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 15 de novembre del 2006, relatiu a les informacions sobre els ordenants que acompanyen les transferències de fons; (iv) Reglament 2005/1889/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 26 d’octubre del 2005, relatiu als controls del diner en efectiu que entra o surt de la Comunitat; i (v) Decisió del Consell, del 17 d’octubre del 2000, relativa a les modalitats de cooperació entre les unitats d’intel·ligència financera dels estats membres pel que fa a l’intercanvi d’informació.
LesLleis.com

Les modificacions legislatives en l’àmbit de la prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme que ha dut a terme l’Estat andorrà en els últims anys, principalment mitjançant la Llei 28/2008, de l’11 de desembre, i a través de la Llei 4/2011, del 25 de maig, han observat ja els estàndards internacionals encapçalats per les recomanacions del Grup d’Acció Financera (GAFI), recollits alhora en la normativa comunitària considerada.

Aquesta circumstància determina que la transposició íntegra de les disposicions que requereix l’Acord monetari es dugui a terme, en general, mitjançant ajustos, precisions i complements de la normativa ja existent.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.