Carregant...
 

llei 4/2014, del 27 de març, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de març del 2014 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

L’informe d’avaluació del Principat d’Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012 evidencia l’evolució i la intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades.

En aquest context, es fa palesa la necessitat d’adaptar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, als estàndards essencials fixats a les noves Recomanacions 6 i 7 del Grup d’Acció Financera (GAFI), aprovades el febrer del 2012, i establir així mesures i disposicions legals específiques de prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva, harmonitzades amb l’entorn internacional, que siguin fàcilment identificables pels organismes revisors i adaptades a les particularitats de l’ordenament jurídic andorrà.

La Llei consta de tres articles mitjançant els quals, d’una banda, s’estableixen, en harmonia amb el context internacional, diverses mesures per a la prevenció, la lluita i la supressió del terrorisme i el seu finançament i per a la prevenció i la desorganització de la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament i, d’altra banda, es realitzen determinats ajustaments tècnics del règim sancionador.

Amb aquesta reforma legislativa, urgent i necessària, Andorra reforça el seu compromís en la prevenció i repressió del finançament del terrorisme i de la proliferació d’armes de destrucció massiva, mitjançant un procés d’adaptació constant de l’ordenament jurídic andorrà a l’evolució dels estàndards internacionals, d’acord amb els principis fonamentals que informen la política criminal del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.