Carregant...
 

llei 4/2014, del 27 de març, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de març del 2014 ha aprovat la següent:

Exposició de motius

L’informe d’avaluació del Principat d’Andorra aprovat pel Moneyval en la seva sessió plenària del 8 de març del 2012 evidencia l’evolució i la intensificació permanent de les mesures de prevenció i repressió adoptades.

En aquest context, es fa palesa la necessitat d’adaptar la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000, als estàndards essencials fixats a les noves Recomanacions 6 i 7 del Grup d’Acció Financera (GAFI), aprovades el febrer del 2012, i establir així mesures i disposicions legals específiques de prevenció i lluita contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva, harmonitzades amb l’entorn internacional, que siguin fàcilment identificables pels organismes revisors i adaptades a les particularitats de l’ordenament jurídic andorrà.

La Llei consta de tres articles mitjançant els quals, d’una banda, s’estableixen, en harmonia amb el context internacional, diverses mesures per a la prevenció, la lluita i la supressió del terrorisme i el seu finançament i per a la prevenció i la desorganització de la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament i, d’altra banda, es realitzen determinats ajustaments tècnics del règim sancionador.

Amb aquesta reforma legislativa, urgent i necessària, Andorra reforça el seu compromís en la prevenció i repressió del finançament del terrorisme i de la proliferació d’armes de destrucció massiva, mitjançant un procés d’adaptació constant de l’ordenament jurídic andorrà a l’evolució dels estàndards internacionals, d’acord amb els principis fonamentals que informen la política criminal del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.