Carregant...
 

Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 15 de gener del 2015 ha aprovat la següent:

llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015

Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Article 1. Àmbit del pressupost de l’Estat i rang de la Llei Image

1. En el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2015 s’hi integren:

a) El pressupost de l’Administració general.

b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:
- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Universitat d’Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra
- Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries

c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:
- Andorra Telecom, SAU
- Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
- Ramaders d’Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU.

2. L’import de les transferències de capital als comuns per a l’exercici 2015 pel que fa a tots els conceptes inclosos es correspon amb el màxim de l’import dels crèdits, de 54.600.000 euros, consignats en el subconcepte 76200, anomenat “Transferències als comuns”.

Aquest apartat té rang de llei qualificada per aplicació d’allò que disposa l’article 57.3 de la Constitució del Principat.

Mostra redacció anterior, vigent del 06/02/2015 al 16/02/2016
Article 1
Àmbit del pressupost de l’Estat i rang de la Llei


1. En el pressupost de l’Estat per a l’exercici 2015 s’hi integren:

a) El pressupost de l’Administració general.

b) Els pressupostos de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes:
- Caixa Andorrana de Seguretat Social
- Institut Nacional Andorrà de Finances
- Servei Andorrà d’Atenció Sanitària
- Forces Elèctriques d’Andorra
- Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
- Institut d’Estudis Andorrans
- Universitat d’Andorra
- Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra

c) Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general:
- Andorra Telecom, SAU
- Ràdio i Televisió d’Andorra, SA
- Ramaders d’Andorra, SA
- Andorra Turisme, SAU
- Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA
- Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU

2. L’import de les transferències de capital als comuns per a l’exercici 2015 pel que fa a tots els conceptes inclosos es correspon amb el màxim de l’import dels crèdits, de 54.600.000 euros, consignats en el subconcepte 76200, anomenat “Transferències als comuns”.

Aquest apartat té rang de llei qualificada per aplicació d’allò que disposa l’article 57.3 de la Constitució del Principat.

Modificat l’apartat 1 per l’article 1 de la Llei 1/2016, del 21 de gener, de modificació de la Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 i de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit per finançar despeses diverses de l’exercici 2015 de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.