Carregant...
 


Correcció d’errata

Havent-se constatat un error de transcripció en la Llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, publicada en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 49/2018, de data 22 d’agost, es publica la correcció següent:
LesLleis.com

on hi diu:

“Annex V.
Llista dels estats amb els quals s’efectua l’intercanvi automàtic d’informació a partir del 2020, relativa al 2019, amb l’aplicació de l’estàndard comú OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.