Carregant...
 

Llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de juliol del 2018 ha aprovat la següent:

llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal

Exposició de motius

El Consell General, en la sessió del 30 de novembre del 2016, va aprovar la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 77, any 2016, 22 de desembre del 2016), que va entrar en vigor l’1 de gener del 2017. Aquesta llei implementa al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers amb el propòsit de millorar el compliment fiscal internacional sobre la base de l’intercanvi automàtic recíproc d’informació subjecte a confidencialitat i altres proteccions, incloent-hi disposicions que limiten l’ús de la informació intercanviada i aplicant les lleis i les pràctiques respectives de protecció de les dades personals intercanviades.

El Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal, resultat del treball conjunt del Consell d’Europa i l’OCDE (d’ara endavant, “Conveni multilateral de l’OCDE”), va ser ratificat per Andorra (BOPA núm. 46, any 2016, 12 d’agost del 2016) i va entrar en vigor l’1 de desembre del 2016 (BOPA núm. 56, any 2016, 5 d’octubre del 2016).

Així mateix, Andorra va signar el 3 de desembre del 2015 l’Acord multilateral d’intercanvi automàtic d’informació en matèria tributària entre autoritats competents (Multilateral Competent Authority Agreement; d’ara endavant, “MCAA”), que implementa l’estàndard per a l’intercanvi automàtic d’informació fiscal.

La Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal va ser modificada per la Llei 29/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 de desembre del 2017), i incorpora la llista de les 41 jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2018, informació relativa a comptes financers referent a l’any 2017, en el marc de l’MCAA.

Addicionalment, la Llei 30/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic informació en matèria fiscal (BOPA núm. 81, any 2017, 29 de desembre del 2017) incorpora la llista de les 32 jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2019, informació relativa a comptes financers referent a l’any 2018, en el marc de l’MCAA.

Aquesta Llei modifica la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal per tal d’incorporar la llista de jurisdiccions amb les quals s’intercanviarà automàticament, l’any 2020, informació relativa a comptes financers de l’any 2019, en el marc de l’MCAA. La llista de jurisdiccions, en el marc de l’MCAA, amb les quals s’intercanviarà automàticament informació l’any 2020 requereix, d’acord amb l’apartat tercer de la disposició final primera de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal, l’aprovació del Consell General.

L’objectiu és intercanviar informació automàticament l’any 2020 amb les 22 jurisdiccions i estats que s’indiquen a continuació:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.