Carregant...
 

Ordre ministerial relativa als formularis per dur a terme determinades obligacions tributàries de l’impost general indirecte i de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Exposició de motius

Vista la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada en darrer lloc per la Llei 10/2014, del 3 de juny;

Vist el Reglament d’aplicació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte del 2 de juliol del 2014;

Atès que les darreres modificacions legals i reglamentàries de l’impost general indirecte han introduït un règim especial del sector financer, que determina la presentació durant tot el mes de gener d’una declaració de regularització de les quotes suportades l’any anterior;

Atès és necessari publicar el formulari número 001-M. IRNR - Sol·licitud del número de registre d’entitats no-residents fiscals en substitució del formulari número 012;.

El ministre de Finances i Funció Pública, en virtut de les competències que té assignades legalment,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.